PAKIETY POBYTOWE i DAY SPA

Wszelkie usługi świadczone są zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z zapobiegania zakażeniom Covid-19 niezależnie od szczegółowego zapisu oferty. Zmiany wynikające z obostrzeń nie wpływają na cenę oferty i nie przysługują z tego tytułu rekompensaty.

#WypocznijBezpiecznie