SZKOŁA PŁYWANIA

Zobacz cennik szkoły pływania w Z-Hotel Business & SPA

Woda w naszym basenie odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Ostatnie badanie odbyło się 07 lipca 2017 roku – wyniki dostępne są na recepcji SPA.

Cennik Basenu w Z-Hotel SPA Otwock

ZADZWOŃ I OSZCZĘDZAJ

Po prostu skontaktuj się z nami i zapytaj o najlepszą cenę.